Hautaus­palveluiden palvelu­ehdot

Avem Oy – Ikilehto
Ikilehdon hautauspalveluiden palveluehdot

 

1 Palveluehtojen soveltaminen

Ikilehto tarjoaa luontohautaukseen liittyviä palveluja. Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan Ikilehdon ja kuluttaja-asiakkaan välisiin sopimuksiin. Tilaamalla palveluita tai tuotteita asiakas sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin tilauksen sopimusehtoihin.

 

2 Lain soveltaminen

Palveluihin sovelletaan Suomen lakia. Hautaoikeuteen, Ikilehdon hautausmaihin sekä hautauspalveluihin ja niihin liittyviin palveluihin sovelletaan soveltuvin osin hautaustoimilakia.

 

3 Luonnonhautausmaa ja haudan hoitaminen

Ikilehdon hautausmaat ovat luonnonhautausmaita. Luonnonhautausmaalla tarkoitetaan sitä, että metsään istutetut ja siellä kasvavat puut elävät ja myös kuolevat luonnollisesti ilman ihmiskäden vaikutusta. Siten elävä muistopuu katoaa sen tullessa puun luonnollisen elinkaaren päähän. Hautaoikeus kuitenkin säilyy samassa kohdassa Ikilehdossa. Hautausmaata ja hautoja hoidetaan ja ylläpidetään luonnollisuuden periaatteella siten että luonnon kiertokulkuun puututaan mahdollisimman vähän. Ikilehdon luonnonhautausmaan ylläpitoa voi verrata kansallispuiston tai luonnonsuojelualueen hoitoon ja ylläpitoon.

 

4 Hautaoikeus

Hautaoikeuden sijainnista sovitaan kirjallisesti ja sijainti merkitään Ikilehdon ylläpitämään hautaustoimilain mukaiseen hautarekisteriin. Hautaoikeus sovittuun hautapaikkaan on voimassa niin kauan kuin Ikilehdon luonnonhautausmaa on olemassa. Hautaoikeus säilyy hautaustoimilain mukaisesti vähintään 130 vuoden ajan. Samaa hautapaikkaa ei luovuteta kolmansien käyttöön.

 

5 Hautamuistomerkit

Luonnonhautausmaan periaatteiden mukaisesti hautausmaa säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena eikä hautoja merkitä esimerkiksi hautakivillä. Hautamuistomerkkeinä toimivat muistopuut. Ikilehdon luonnonhautausmaalle ei saa tuoda muita kuin Ikilehdon hyväksymiä muistomerkkejä, esimerkiksi Linnunkoto-uurnia.

 

6 Palveluiden tilaaminen, sopimuksen syntyminen

Asiakas vakuuttaa, että hänellä on lakiperusteinen oikeus tai oikeus valtuutuksen nojalla päättää vainajan hautajaisjärjestelyistä. Asiakas tilaa tuotteet ja palvelut tilataan soittamalla, sähköpostilla, verkkokaupan kautta tai tapaamisella. Tilaus vahvistetaan kirjallisesti sopimuksella tai tilausvahvistuksella. Mahdollisista muutoksista tai lisäpalvelujen tilaamisesta sovitaan kirjallisesti. Asiakkaan tulee huomauttaa tilausvahvistuksessa mahdollisesti olevista virheistä kolmen päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa kaikki tilauksen kannalta oleelliset tiedot tilaajasta ja muusta tilaamiseen vaikuttavista asioista.

 

7 Palvelun peruuttaminen, peruutusehdot

Asiakas voi peruuttaa etämyyntinä tehdyn tilauksen 14 päivän kuluessa tilauspäivästä puhelimitse tai sähköpostitse. Peruutusoikeutta ei ole, mikäli tavara tai palvelu on asiakkaalle erityisesti valmistettu tai muunneltu. Peruutusoikeutta ei ole sen jälkeen, kun palvelu on maksettu ja/tai suoritettu kokonaan.
Mikäli Ikilehto on estynyt suorittamasta palvelua tai toimittamasta tuotetta, peruuttamisesta ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi. Asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus valita uusi suorituksen tai toimituksen ajankohta. Ellei tämä ole mahdollista, Ikilehto palauttaa asiakkaan maksamat suoritukset.

 

8 Hinnasto ja laskutus, maksuehdot

Palveluiden hinnat ovat kulloinkin voimassa olevia ja hinnastoa voidaan päivittää aika ajoin. Mikäli henkilöllä on hautauksen ennakkosuunnitelma, luontoon hautaamisen palveluhinta taataan ennakkosuunnitelman hankintavuoden hinnalla. Esimerkiksi: kun hautauksen ennakkosuunnitelma on hankittu vuonna 2024, on luontoon hautaamisen hinta vuoden 2024 hinta, mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen.

Tuotteiden ja palveluiden hinnat on esitetty palvelukuvauksessa ja ne sisältävät arvonlisäveron. Ellei muuta ole sovittu, maksuaika on 14 päivää. Myöhästyneisiin maksuihin sovelletaan korkolakia.

Mikäli asiakas ei eräpäivään mennessä suorita maksua, Ikilehdolla ei ole velvollisuutta jatkaa palvelun suorittamista tai toimittaa tavaraa.

Mahdolliset huomautukset on tehtävä kirjallisesti kahdeksan päivän sisällä laskun päiväyksestä. Mikäli asiakas ei tee huomautuksia laskujen perusteella edellä mainitussa ajassa, katsotaan lasku hyväksytyksi.
Maksumuistutuksesta veloitetaan 5 € muistutukselta.

 

9 Asiakkaan vastuu

Luonnonhautausmaahan haudataan ainoastaan vainajan tuhkat. Tuhkaaminen on asiakkaan vastuulla.
Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Ikilehdolla on asiakkaasta aina ajan tasalla olevat yhteystiedot sekä laskutuksen edellyttämät ja muut tarvittavat tiedot.

Asiakkaan on tarvittaessa vakuutettava olevansa oikeutettu edustamaan kuolinpesää ja että osakkaat ovat olleet yhtä mieltä hautauksen järjestämisestä. Ikilehto varaa oikeuden olla hyväksymättä tilausta, jos asiakas ei toimita tarvittavia tietoja.

 

10 Palveluntarjoajan vastuu

Ikilehto huolehtii luonnonhautausmaan asianmukaisesta kunnossapidosta näiden sopimusehtojen mukaisesti ja toimittaa tilatut palvelut sovitun mukaisesti ja arvokkaasti, hautaoikeuden haltijan ja/tai vainajan tahdon mukaisesti.

Ikilehto ei vastaa mahdollisista välillisistä vahingoista.

 

11 Tietosuoja

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Palvelujen tilauksen yhteydessä kysyttyjä tietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen ottamiseen käsittelyyn ja toimitukseen tai laskun jatkokäsittelyyn, ellei erikseen toisin mainita. Hautarekisteriä ylläpidetään hautaustoimilain mukaisesti.