Kolmasosa suomalaisista toivoo ympäristö­ystävällisempää hautaus­tapaa

12.12.2023 | Vieraskynä

Kaksi tilheä, toinen istuu korrella ja toinen on juuri lähtenyt lentoon.

Keskeiset löydökset

Suomalaisista 41% ei ole millään tapaa valmistautunut kuolemaansa ja hautajaisiinsa

Tärkeimmät valmistautumisen muodot: keskustelut läheisten kanssa, henkivakuutus, edunvalvontasopimus ja testamentti.

12 % miettii varautumistaan, muttei vielä ole tehnyt tähän liittyvä toimia.

Perinteillä on yhä tärkeä merkityksensä suomalaisten hautajaisissa ja kuolemasuhteessa

Kirkollinen hautajaistraditio on yhä voimissaan ja vain osa väestöstä pohtii vaihtoehtoja sille. Muistamisen muotojen perinteet jatkuvat yhä pitkään.

Vaihtoehtoiset muodot tunnetaan heikohkosti.

Yksilöllisten järjestelyiden suosio kasvaa erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä ja ei-kirkkoon kuuluvien parissa

Kiinnostavia muotoja ovat mm. eiuskonnolliset seremoniat, muistopuut, luontosuhteen vahvistaminen, musiikkiin liittyvät toiveet ja muistotilaisuuden järjestämiseen liittyvät ohjelmanumerot ja teemat.

Kotimaisuuden ja paikallisuuden merkitys on tärkeää. Kustannuksiin toivotaan silti ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä

Luonnonmukaisuudesta ollaan valmiita maksamaan noin kolmannes enemmän sitä arvostavassa joukossa. Perustelut erilaisille peruspalvelun ylittäville palveluille oltava selkeät. Tunne ratkaisee kuitenkin useasti.

Suoratuhkaus kiinnostaa ja yleensäkin tuhkaus on valtavirtaa ja suosituin hautausmuoto

Tuhkausta arvostetaan selkeästi enemmän kuin arkkuhautausta ja sen voidaan olettaa muotoutuvan tärkeimmäksi hautausmuodoksi jatkossa.

Suomalaiset arvioivat hautajaiset melko kalliiksi. Olemme valmiita maksamaan vähemmän niistä kuin arviomme niiden maksavan.

Hautajaiskulut ovat aihe, johon vain harva on varautunut ja pohtii niihin liittyviä velvoitteita etukäteen. Perillisten ja yhteisön vastuu ohjaa tätä. Kokemuksen tuomalla osaamisella on tässä tärkeä roolinsa.

Kertynyt varallisuus, sukulaisten suhteet ja vainajan elämäntyyli vaikuttavat vahvasti hautajaisjärjestelyiden valintaan ja maksuvalmiuteen

Elämänkokemus, kriisit ja vahvat arvovalinnat ohjaavat omia valintoja. Perillisten erilaiset arvovalinnat vastaavasti lisäävät hautajaisiin liittyviä ristiriitoja, erityisesti silloin, jos vainaja itse ei ole valmistellut lähtöään.

Ikilehdon avainkohderyhmässä (noin 1/3 suomalaisista) korostuvat yksilöllisyys, ekologisuus, ennakointi, vastuullisuusuus, naissukupuoli, tuhkauksen rooli ja elämäntyyli.

Ikilehdon on ratkaistava sekä asennehaasteita että käytäntöihin liittyviä ongelmia. Kiinnostusta sitä kohtaan on selkeästi olemassa.

Kirjoittaja

Tommi Pelkonen

Tommi Pelkonen

Kokenut markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen ja konsultoinnin ammattilainen vahvalla kansainvälisellä ja tuloshakuisella draivilla. Hän on työskennellyt uransa aikana vaativissa, analyyttisissa ja innovatiivisissa projekteissa ja ohjelmissa useille monikansallisille yrityksille digitaalisen liiketoiminnan, markkinoinnin, median, rahoituksen, teollisen valmistuksen, elintarviketeollisuuden ja televiestinnän aloilla.

Lisää luettavaa

Kolin luonto herää Sanni Puustisen kuvituksessa eloon

Kolin luonto herää Sanni Puustisen kuvituksessa eloon

Ikilehdon kuvitus ammentaa Kolin Ikilehdon luontokartoituksen lajeista ja suomalaisesta kuoleman mytologiasta. Ikilehdon sydän ja juuret ulottuvat syvälle suomalaiseen luontoon ja mielenmaisemaan. Luonto on erottamaton osa myös Ikilehdon visuaalista ilmettä, ja sen...

Liity postituslistallemme