Hautaustoiminta murroksessa

Ilmastokriisin edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa myös konservatiivisena pidetty hautausala on murroksessa: Arkku­hautausten suosio vähenee ja poltto­tuhkauksen kasvaa. Suomen markkinoille pyritään tuomaan myös vaihtoehtoisia vainajan  käsittely­menetelmiä, esimerkiksi vesituhkausta, jonka ilmasto­vaikutuksia pidetään tutkimusten mukaan perinteistä poltto­hautausta pienempinä (1).

Hautausalan murroksen taustalla vaikuttavat globaalit megatrendit kuten luontokato, kasvavat eettisyyden ja ekologisuuden vaatimukset ja kaupungistuminen sekä uudet yksilöllisemmät kuluttamisen tavat ja kasvava monikulttuurisuus (2).

Muutostoiveet koskevat valinnan vapautta

Suomen väestö on maailman kolmanneksi iäkkäin. Ikääntyvä väestö ja siitä seuraava kuolemien määrän lisääntyminen johtaa moniin haasteisiin. Eräs niistä on kysymys siitä, mihin vainajat voidaan haudata.

Ikilehto pyrkii vastaamaan muutostoiveisiin rakentamalla Suomen ensimmäistä luonnonhautausmaata Kolille. Ikilehto tulee tarjoaamaan rauhallisen paikan muistotilaisuuksille. Esikuvaa Ikilehdolle on haettu Hollannista, jossa luonnonhautausmaat ovat yleisiä.

Hautajaisia järjestävälle on tärkeää saada yksilöllistä, monipuolista ja arvokasta palvelua.

Ikilehto antaa vapauden valita hautajaiset minä tahansa viikonpäivänä. Luontohautajaiset voi halutessaan järjestää illan hämärässä tai talvella.

Joutsenia usvaisen järven pinnalla.
Kaavio hiilijalanjäljestä, jossa kuvataan, että yksi hautaus Ikilehtoon tuottaa noin 30 hiilidioksidiekvivalenttikiloa. Tämä vastaa suurinpiirtein 30 maitolitran
tuotannosta tai 170 kilometrin matkaa keskivertoautolla.

Luontohautauksen hiilijalanjälki

Ikilehdolle on tärkeää ymmärtää oman toimintansa ilmastovaikutukset, minkä vuoksi Ikilehto on laskenut luonnollisen hautauksensa hiilijalanjäljen: yksi hautaus Ikilehtoon tuottaa noin 30 hiilidioksidiekvivalenttikiloa (3). Tämä vastaa suurinpiirtein 30 maitolitran tuotannosta syntyvää hiilijalanjälkeä tai 170 kilometrin matkaa, joka on ajettu keskivertoautolla (4).

Ikilehdon seuraavana tavoitteena on vertailevan hiilijalanjälkilaskelman tuottaminen perinteiselle hautausmaalle. Vertailun avulla voidaan todentaa ja tehdä näkyväksi luonnonhautausmaatoiminnan ilmastohyödyt. 

Ikilehdon toimintaa ohjaa yhteiskunta­vastuu, jossa luonnon moni­muotoisuus on aina etusijalla.

Käytännössä se näkyy siten, että toiminnan luontovaikutukset pyritään minimoimaan ja ne on huomioitu osana toiminnan  suunnitteluprosesseissa ja luonnonhautausmaan ylläpidossa.

Kaavio, joka kuvaa hautajaisten kustannuksia, tekstit: LuontohautajaisetIkilehdossa keskimäärin 1400 €  ja Perinteiset hautajaiset
keskimäärin 6400 € (lähdeviite 5)

Avoin ja tasa-arvoinen hinnoittelu

Ikilehdon suunniteltu hinnoittelu on maltillinen.

  • Uurnahautapaikka, tuhkan kätkeminen tai muistolehto sisältäen kaivamisen ja peittämisen sekä perusparannukset 345 euroa.
  • Sukupuu-hautasijat, eli varaus läheiselle saman hautapaikan yhteydestä 80 euroa.
  • Talvilisä ajalla marras-huhtikuu 150 euroa.
  • Toimistomaksu on 65 euroa.
  • Ekologisten uurnien hinnat vaihtelevat 190 – 299 euron välillä.
  • Muistotilaisuuden järjestäminen Ikilehdossa 970 €.

Hinnoittelu perustuu ajatukseen asiakkaiden yhdenvertaisuudesta. Hinnan edellytyksenä ei ole jäsenyys tai paikkakunnalla asuminen.

Lisätietoa yritysvastuusta

Stephanie Sinclair-Lappi, kehitysjohtaja

Ikilehto / Avem Oy
stephanie@ikilehto.fi

Lähteet

(1) Environmental impact of different funeral technologies; (2) Muotoilulla onnellisuutta tulevaisuuden hautajaisiin; (3) Hiilijalanjälki on laskettu kokonaisuudessaan ISO14067-standardin mukaisesti ja se sisältää seuraavat osa-alueet: tuhkien kuljetus, Ikilehdon ylläpito, Linnukoto-uurnan valmistus, muut kuljetukset, Ikilehdon rakentaminen (kulkuväylät, aitamateriaalit ja pienen hautamuistomerkien hiekkapuhallus). Laskelma on Ikilehdon hallussa; (4) Maitotilalta tölkkiin & Auton elinkaaren aikaiset vaikutukset (5) Suomen hautaustoimistojen liitto